ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


Την πρώτη εργάσιμη Παρασκευή του μήνα θα γίνεται η ομαδική μηνιαία συνάντηση και στη συνέχεια και ατομική συνεργασία. Από ώρα 13.30 έως 14.30 στην αίθουσα της τάξης μας.

Τις υπόλοιπες εργάσιμες Παρασκευές του μήνα η δασκάλα της τάξης θα δέχεται γονείς για ολιγόλεπτη ατομική συνεργασία στις 13.20 στο γραφείο της Υποδιεύθυνσης του σχολείου και στις 16.00 τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ! ΑΚΟΥΣΑΤΕ!


Τα νέα μας:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

5 Οκτ 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κοινοποιούμε τη σχετική εγκύκλιο του υπουργεία παιδείας για τις αυριανές εκδηλώσεις σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                           
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  - ΤΜΗΜΑ Γ’

Μαρούσι,   26/09/2014  - Αρ. Πρωτ.:  153981/Γ4


Θέμα: «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού»

Σύμφωνα με τις Υ.Α. 143571/Γ4/10-9-2014 περί «Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» και ΓΔ 58β/1-9-2014 περί «Κοινωνικού Σχολείου»:

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας την  «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθέτησε (ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου») την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για το τρέχον σχολικό έτος θα διεξαχθεί στις 6 Οκτωβρίου 2014 με θεματικό άξονα: «Ρατσισμός και  Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικοί φορείς (ενδεικτικά, ο Ο.Η.Ε. με τη θεσμοθέτηση της «Παγκόσμιας Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη», η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα περιεχόμενα στη Λευκή Βίβλο, Παγκόσμιες Αθλητικές Ομοσπονδίες κ.ά.), αναγνωρίζουν τη συμβολή του αθλητισμού στην προώθηση αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων (όπως η κοινωνική συνοχή, η ένταξη, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η ευγενής άμιλλα κλπ.) που στο σύνολό τους οδηγούν στη δημιουργία ενεργών δημοκρατικών πολιτών.

 Για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για  τον τρόπο οργάνωσης της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού». Επιθυμητή είναι η συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και τα μαθητικά συμβούλια του κάθε σχολείου στην προετοιμασία της ημέρας. Η 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» πρέπει να είναι ανοικτή στην ευρύτερη κοινωνία, συνεπώς προτείνεται η πρόσκληση των τοπικών αρχών, του τοπικού τύπου, των γονέων κλπ., προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του κάθε σχολείου.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» περιλαμβάνει:

·         Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό, αθλήματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές του σχολείου. Ο τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή της θεματικής της ημέρας (Ρατσισμός και  Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι) και τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών, τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην οργάνωση της ημέρας.  Οι δράσεις της ημέρας αυτής αναδεικνύουν, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την κοινωνική διάσταση, τη φιλοσοφία και τη δυναμική του Σχολικού Αθλητισμού στο πλαίσιο του σύγχρονου «Κοινωνικού Σχολείου».

Οι κινητικές δράσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο εμπλουτίζονται και συνδυάζονται με (μέρος ή το σύνολο από) τα παρακάτω:

·         Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας και διαδραστική συζήτηση – αναστοχασμός.
·         Επεξεργασία και συζήτηση για τις έννοιες της βίας, του ρατσισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. μέσα από μικρά κείμενα, τίτλους αθλητικών εφημερίδων, βιογραφίες αθλητών κλπ.
·         Καλλιτεχνική – εικαστική – μουσική δημιουργία με συναφή θεματολογία (π.χ. δημιουργία αφίσας, πανό, κολάζ κλπ.).

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται, κυλιόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, από όλη τη σχολική κοινότητα, με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και προετοιμασία.

Η διάχυση των δράσεων της ημέρας μπορεί να επιτευχθεί, μέσω παραγόμενου υλικού, τοπικά ή ευρύτερα, με διάφορους τρόπους (π.χ. πανό, κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα ευδιάκριτα σημεία της σχολικής εγκατάστασης ή σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, αρθρογραφία σε ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κλπ.).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού», στη φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης της, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

·         Σε περίπτωση μη ύπαρξης  επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής είναι δυνατόν να προγραμματιστούν οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας.

·         Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους. Μαθητές και μαθήτριες που δεν διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις μη κινητικές δραστηριότητες (οργανωτικές, δημιουργικές, διαδραστικές κλπ.). Αυτοί οι μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια των κινητικών δράσεων, μπορούν να αναλάβουν άλλους ρόλους (πχ. γραμματεία, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση κλπ.).

·         Σε περίπτωση που στις 6 Οκτωβρίου 2014 υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, ή άλλοι λόγοι που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της ημέρας αυτές μεταφέρονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων εντός του μηνός. Σε περίπτωση τοπικής εορτής – αργίας οι εκδηλώσεις μεταφέρονται σε άλλη μέρα, για όλα τα σχολεία της περιοχής, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.

·         Ολιγοθέσια σχολεία που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής οργανώνουν την 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή,  αν αυτό δεν είναι εφικτό, χωρίς κινητικές δραστηριότητες.

·         Σχολεία που δεν διαθέτουν κανένα εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής με πλήρες ωράριο, οργανώνουν την 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, εντός Οκτωβρίου, μετά από συνεννόηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 11  και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (δηλαδή με αλλαγή ημερομηνίας).

·         Στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της ημέρας συμβάλουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 της χώρας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ΦΑ των σχολικών μονάδων.

Το κάθε σχολείο μπορεί να βιντεοσκοπήσει, να φωτογραφήσει ή να αποτυπώσει με άλλο τρόπο τις δραστηριότητες που υλοποίησε κατά τη διάρκεια της ημέρας και με μία συνοπτική αναφορά να το αποστείλει το αμέσως επόμενο διάστημα στη Συντονιστική Επιτροπή του Κοινωνικού Σχολείου (σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες) για την αναγνώριση «Καλών Πρακτικών» σε πανελλήνιο επίπεδο.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Επισυνάπτεται πίνακας ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στις οικείες Ομάδες Φυσικής Αγωγής και αφορά:

1.       καταγραφή δράσεων
2.       κινητικές δραστηριότητες, άθλημα ή αθλήματα που διοργανώθηκαν
3.       συνολικό αριθμό μαθητών/μαθητριών της σχολικής μονάδας
4.       συνολικό αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών

Οι ανωτέρω πίνακες  θα αποσταλούν στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής της  χώρας και στη συνέχεια αυτές θα αποστείλουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία στη Διεύθυνση  Φυσικής  Αγωγής  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea@minedu.gov.gr  το αργότερο έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014.


                                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

                                                                                                     ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

_____________________________________________

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Η Πρώτη τάξη του σχολείου μας λαμβάνει μέρος στις εκδηλώσεις για την Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού με τις κάτωθι δράσεις και δραστηριότητες:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3/10/2014

Διδακτική επίσκεψη στον Εθνικό Κήπο και την εκεί Παιδική Χαρά - αναδεικνύοντας με βιωματική διαδικασία μορφές άθλησης που μπορεί ο καθένας να κάνει και ας μην είναι αθλητής και μέλος αθλητικού σωματείου, όπως η πεζοπορία:αλλά και μορφές άθλησης που προσιδιάζουν στην ηλικία των παιδιών της Πρώτης όπως είναι τα παιχνίδια των παιδιών στην Παιδική Χαρά:Στην επίσκεψη έλαβαν μέρος 49 από τους 52 μαθητές της Πρώτης τάξης του σχολείου μας και με τη συνοδεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών του Α΄1, του Α΄2 και του Α΄3, κ.κ. Λαμπρίδου Μαρίας, Ψωφάκα Ευαγγελίας και Λογαρά Πολυξένης.

Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης και μέσα από εικαστικές δημιουργίες οι μαθητές προσέγγισαν τις έννοιες της διαφορετικότητας αλλά και των ίσων  δικαιωμάτων που έχουμε όλοι μας κι ας είμαστε διαφορετικοί. Συγκεκριμένα παρακολουθήσαμε τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

Οι μαθητές μας με τη βοήθεια ειδικών σε θέματα παιδικής τέχνης έλαβαν μέρος σε πλήθος δραστηριοτήτων αλλά και παρατήρησαν έργα παιδιών από την Ελλάδα  και το εξωτερικό με θέμα τη διαφορετικότητα αφενός και τα δικαιώματα αφετέρου.Στο τέλος τα παιδιά αποτύπωσαν εικαστικά και τη δική τους άποψη για το θέμα των δικαιωμάτων που έχουμε:Το τμήμα, το Α΄1,  καθώς έχει μαθητές όχι μόνο από άλλες χώρες αλλά και από άλλες ηπείρους, έκλεισε την εκδήλωση με την κραυγή μας:

ΓΔΑΣ, ΓΔΑΣ, προσοχή σε μας,
Γοργόνες, Δελφινάκια, Αετοί και Σκιουράκια. 
Του Α'1 τα παιδιά, τα τρομερά Πρωτάκια. 

Από τη Νέα Σμύρνη, το 2ο σχολείο, 
κι από τρεις ηπείρους, δε σου λέμε αστείο:
Ευρώπη, Αφρική και Αμερική.
Σε λίγο θα μας μάθει ολόκληρη η Γη! 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

1. Εικαστική έκθεση των έργων των παιδιών από την προηγούμενη εκδήλωση  - συμπληρωμένη και από σχετικό υλικό που παραλάβαμε από το μουσείο.

2. Προβολή της ταινίας "Τα Δελφινάκια του Αμβρακικού" (με βασικό θέμα τον κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας κάποιας ασθένειας) για όλα τα παιδιά της Πρώτης στην αίθουσα του Α΄1.

3. Αθλητικές δραστηριότητες στην αυλή του σχολείου με ευθύνη της γυμνάστριάς μας κ. Ελένης Δημητριάδη.

4. Ως Α'1 θα αφιερώσουμε τη μέρα αυτή τις ώρες της Μελέτης Περιβάλλοντος και  της Ευέλικτης Ζώνης στα "Αθλήματα που αγαπώ" και με τη βοήθεια του βιβλίου που προμηθευτήκαμε από το Μουσείο Παιδικής Τέχνης. Καθώς τα αθλήματα συχνά τα αποκαλούμε και παιχνίδια, τόσο για τους ενήλικες και πολύ περισσότερο για τα παιδιά, θα προβάλουμε και την ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΡΗΣ, που μπορείτε να τη βρείτε εδώ:

https://sites.google.com/site/prwtakia/euelikte-zone

Πατήστε ΛΗΨΗ για να κατεβάσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και να μπορείτε να παίζετε με την Αλφαβήτα και τις ώρες που δεν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.


Προσοχή: Πρέπει να κάνετε Download το παραπάνω αρχείο (να το κατεβάσετε δηλαδή στον υπολογιστή σας) ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε όσα περιλαμβάνει. Αλλιώς μια περιήγηση και μόνο είναι εφικτή στις διαφάνειες που το αποτελούν...

Με αφορμή το γράμμα Ο της Παιχνιδιάρας Αλφαβήτας που είναι αφιερωμένο στα Ολυμπιακά παιχνίδια, θα μιλήσουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους Παρολυμπιακούς καθώς και για την Ολυμπιάδα της Αθήνας που φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τη διεξαγωγή της.


Το παραπάνω αφιέρωμα θα αποτελέσει την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ και διάρκεια ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Γιατί αν ο αθλητισμός είναι το καλύτερο μέσο να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός, για τα παιδιά το ίδιο ακριβώς και περισσότερο αποτελεσματικά επιτυγχάνει το παιχνίδι, είτε πρόκειται για παιγνίδι που γυμνάζει το σώμα είτε το νου.

5. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: 

Από το ανθολόγιο των μαθητών ο Ξέρξης, ο ξιφίας! Με την τεράστια μύτη. Που όλο τον κοροϊδεύουν τα παιδιά στο σχολείο. Όμως μια μέρα ο μικρός ξιφίας...

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A111/671/4452,20003/

6. ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι Διαφορετικοί από τα Αερικά - βίντεο από την Παραολυμπιάδα της Αθήνας:


Από παιδί με είχανε στην άκρη
Για τα παιχνίδια τους έπεφτα μικρή
Μια λέξη όμως από τότε είχα μάθει
Διαφορετική!

Οι δάσκαλοι με είχαν για χαμένο
Και τα σχολεία μου άλλαζαν διαρκώς
Μια λέξη όμως από τότε έχω μάθει
Διαφορετικός!

Τα χρόνια φεύγουν σαν τα χελιδόνια
Κι οι φίλοι φεύγουνε και μεις απ την αρχή
Μια λέξη όμως από τότε έχουμε μάθει
Διαφορετικοί!

Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε

Σκοπιά, καζούρα, λάντζα και καψόνι
Με λίγα λόγια ελληνικός στρατός
Και μια λέξη διαρκώς να μου θυμίζει
Διαφορετικός!

Σε κάθε βήμα πόρτες κλειδωμένες
Ζωές κρυμμένες σε γκρίζα φυλακή
Και μια λέξη διαρκώς να μας θυμίζει
Διαφορετικοί!

Τα χρόνια φεύγουν σαν τα χελιδόνια
Κι οι φίλοι φεύγουνε και μεις απ την αρχή
Μια λέξη όμως από τότε έχουμε μάθει
Διαφορετικοί!

Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε
7. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ... "ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ" ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις